JanWiersma.com

Groene applicaties ? Integratie !

In de datacenter wereld zijn we al enige tijd bezig met energie efficiëntie. Er worden gezamenlijke normen ontwikkeld zoals Power Usage Effectiveness (PUE). De kunst in het datacenter is dan om zo veel mogelijk energie voor de IT apparatuur beschikbaar te hebben en zo weinig mogelijk te ‘verliezen’ in koeling, verlichting, UPS en andere facilitaire voorzieningen.

Er is een constante race gaande om deze PUE zo klein mogelijk te maken. Er ontstond zelfs een hele PUE ‘oorlog’, aangevoerd door de marketing afdelingen van diverse grote datacenter aanbieders. Deze race levert hele goede innovatie op, maar richt zich alleen op het fysieke datacenter.

Deze PUE zegt helemaal niets over het verbruik van de IT apparatuur zelf; een server kan energie verbruiken en ondertussen geen nuttig werk staan te verrichten (‘idle’ zijn). Ook kunnen de applicaties die op de systemen in het datacenter draaien, ontzettend inefficiënt geschreven zijn en daar door veel energie verbruiken.

Het hebben (en behouden) van een goede PUE betekend dus niet automatisch dat men ook Groen is. Zeker niet als we ook aspecten als grondstof verbruik, recycling en afvoer van afval stoffen (denk aan verpakkingsmaterialen voor servers) en water verbruik (denk aan koelinstallaties) meenemen.

Dat het bekijken van het geheel in plaats van het (sub)optimaliseren van delen handiger is, is iets wat ik al langer verkondig in presentaties en artikelen. Hier voor hanteer ik meestal de DCP Stack;

090924-dc-stack-1.4

Deze toont de gehele keten, die noodzakelijk is om waarde te leveren aan de organisatie. Ook zien we dan de onderlinge afhankelijkheden. (Dit word ook wel de holistische datacenter blik genoemd.)

De IT zijde van de DCP Stack (Platform en hoger) beleven dynamische tijden met virtualisatie en Cloud technieken. Deze dynamiek heeft ook zijn uitwerking op de onderliggende lagen; het fysieke datacenter.

Zo komt men met technieken om virtuele servers dynamisch te verplaatsen van de ene naar de andere fysieke server (VMotion genaamd bij VMware). Hier door ontstaat de mogelijkheid om tijdens dal uren fysieke servers uit te schakelen; deze staan dan toch niets te doen. (VMware Distributed Power Management – Youtube Video).

Hiermee krijgen we een dynamisch IT datacenter, waarbij collecties van servers op- en afschakelen en daar mee ook een zeer dynamische warmte last gaan genereren. Daarbij zou communicatie tussen de IT omgeving en het fysieke datacenter handig zijn; de IT omgeving kan een voorwaarschuwing afgeven naar het koelsysteem bij het opschakelen van een grote collectie servers.

Continue with reading

Share

De keten specialisten ?…

Afgelopen week berichte de Computable over de aankoop van AAC Cosmos door Unica. Hier mee versterkt het installatie groep Unica zijn mogelijkheden in de ICT infrastructuur en datacentra.

Unica creëert hier mee dezelfde mogelijkheden als Imtech. Zij namen in 2002 ICT bedrijf Brocom over.

Zoals ik eerder berichte, staat de facilitaire organisatie nog steeds ver van de ICT afdeling als het op het datacenter aan komt. Dit is ook vaak het geval bij installatie bedrijven; ze zijn erg goed in het bouwkundige, mechanische en elektrotechnische aspect van het datacenter, maar missen de taal van de ICT-er die vaak benodigd is.

Tevens limiteert deze kloof organisaties in het toepassen van energie efficiëntie en beschikbaarheid in de keten;

Binnen de hele keten zijn veel vakspecialisten werkzaam. Deze zijn dagelijks bezig met optimalisatie op hun eigen deel gebied. Vanuit de bedrijfsvoering moeten managers echter wel kijken naar de gehele keten. Als we op elk blokje bijvoorbeeld redundantie toepassen om de beschikbaarheid te verhogen, leidt dit tot dubbele kosten in de gehele keten. Zo komt het voor dat de applicatiebouwer beschikbaarheid in de applicatie bouwt, de (Windows-)beheerder zijn systeem als clustersysteem uitvoert, de hardwarebeheerder de systemen met dubbele voeding uitvoert en vervolgens de facilitair beheerder een redundante voeding levert en een Tier 4-datacenteromgeving bouwt.

De potentie om de keten te bedienen en te doorzien, had Imtech al even met Brocom en komt mondjes maat van de grond. Ik ben benieuwd of de installatie specialisten van Unica en de ICT architecten van AAC Cosmos elkaar snel kunnen vinden en echte meerwaarde voor de klant kunnen creëren in het datacenter.

Komt het misschien toch nog goed met de echte datacenter architect. 😉

Share

Microsoft’s (Cloud) container

De afgelopen tijd zijn er meer details bekend geworden over de al eerder besproken Windows Azure Container, ook wel ITPAC’s genaamd.

De ontwikkeling van deze ITPAC’s is onderdeel van het generatie 4 concept microsoft-ballmer-containerrond datacentra van Microsoft. Hier is bijvoorbeeld het Chicago datacenter een onderdeel van. In dit datacenter worden nog containers gebruikt van o.a. Dell. Met de bouw van de eigen ITPAC’s hoopt Microsoft o.a. het energie en water verbruik nog verder te reduceren.

Een video met de opbouw en werking van de container is te vinden op de Microsoft website.

Enkele spec’s:

  • PUE – 1,15 tot 1,19
  • 400 tot 2500 servers (Dell tot nu toe) afhankelijk van de gewenste storage/server mix.
  • Omgeving:  10-32 C (50 –90 F) en 20-80% luchtvochtigheid. Dus geschikt om buiten te plaatsen.
  • 8 tot 11 liter water per minuut voor koeling. (Een tuinslang red tot wel 18 liter per minuut.)
  • Ledig gewicht 5000 kg. Gewicht incl. IT systeem +/- 12.500 kg.
  • Gebouwd in 4 dagen met ‘standaard’ componenten.
  • Slechts benodigde aansluitingen: water, elektra, glasvezel.

De container zal niet verkocht worden als concurrent van bijvoorbeeld de SUN MD20 (Blackbox), en zal ook niet alle apparatuur uit een gemiddelde enterprise omgeving kunnen huisvesten… het is echter wel een zeer innovatief ontwerp.

De hoop is dat de commerciële container bouwers dit oppikken en de innovatie geschikt maken voor het brede publiek.

Meer op:

One Small Step for Microsoft’s Cloud, Another Big Step for Sustainability

Share

Nederlandse BREEAM (voor datacenters?)

In de zoektocht naar goede datacenter certificering en classificering komt de laatste tijd steeds meer LEED langs.

LEED staat voor Leadership in Energy and Environmental Design en is ontwikkeld door U.S. Green Building Council (USGBC) en geeft een standaard voor duurzaam bouwen en ontwikkelen. Inmiddels zijn er enkele datacenters met de hoogst mogelijke LEED certificering; Platinum.

Een overzicht staat op DatacenterKnowledge: LEED Platinum Data Centers

Uit Engeland komt de BREEAM certificering; BRE Environmental Assessment Method.  Deze is op sommige vlakken een tegenhanger van LEED. James Parker vergeleek de twee (BREEAM or LEED):

There is a lot of hype about the battle between BREEAM and LEED in the UK, but this seems to be unfounded. Both seem happy to co-exist and each has their niche areas or countries. They are even borrowing each other’s ideas as they grow.

BREEAM will probably always come out on top in the UK, simply because it is imbedded in the system. Government departments require BREEAM ratings of all their buildings; most local authorities require BREEAM as part of planning approval for developments over a certain size.

Once projects are underway that aim to be zero carbon, the likes of BREEAM or LEED may have developed to become the global default methods of assessment.

 

Continue with reading

Share

Waarom eindgebruikers er niet ‘voor gaan’

Het afgelopen jaar was ik aanwezig op het congres Week van de Koude met als subtitel ‘hoe houdbaar is koeling in 2020 ?’ Dit was een breed congres waar koel methode van supermarkt tot datacenter aan bod kwam.

Opvallend was de reactie uit de zaal op bepaalde datacenter onderwerpen. Vooral omdat het grootste deel van het publiek geen datacenter eigenaar was, maar uit de leverancier/consultant hoek kwam. Je zou verwachten dat deze mensen op de hoogte zijn van de laatste technische en wettelijke ontwikkeling. Innovatie zou volop in beeld moeten zijn… en dat was het niet… Er waren zeer conservatieve geluiden te horen en mensen die aangaven ‘ja maar… we moeten toch 21C lucht aanbieden met een bepaalde luchtvochtigheid’.

Ik luisterde met verbazing, tot dat de datacenter collega van Telecity met zijn presentatie begon en de opmerking maakte ‘ik kan niet te ver afwijken en te ver gaan in de ASHRAE normen omdat de klanten daar niet om vragen..’

En hij heeft gelijk… als je business aan de concurrent verliest omdat je klant ouderwetse eisen stelt… ga je ‘conservatief’ bouwen.

Continue with reading

Share

Het datacenter in 2010

Net als vorig jaar worden er enkele terug blikken en voorspellingen gedaan rond het einde van het jaar. Searchdatacenter.com (Matt Stansberry) publiceert enkele voorspellingen en trends voor 2010:

Looking to 2010, data center managers are facing more uncertainty than at any time in the past decade. As trusted vendors collapse, application delivery and data center design models evolve, data center pros need to try to forecast change to the best of their ability. But planning further than 12-months out will be a challenge.

Mijn Top5 voor volgend jaar (in willekeurige volgorde):

1. ‘Groen’.

Met de financiële crisis het afgelopen jaar heeft ‘groen’ wat minder in de aandacht gestaan. Het mag dan wel uit beeld zijn bij de directie, maar is zeker niet uitbeeld bij de overheid. Op 1-1-2010 gaat het programma Rijksoverheid Duurzaam Inkopen van start. Daarnaast hebben diverse gemeentes de Wet Milieubeheer aangegrepen voor handhaving en regulering van datacentra.

“De huidige stimuleringsmaatregelen lijken niet toereikend om de uitstoot van CO2 voldoende terug te dringen. Dat realiseert het kabinet zich ook. Daarom worden wettelijke en/of fiscale maatregelen voorbereid om het beleid aan te scherpen. In het voorjaar van 2010 worden daarover besluiten genomen”, stelt minister Cramer”. Bron: DatacenterWorks.nl

In 2010 gaan we vol op geconfronteerd worden met de targets van de Nederlandse overheid.

Zie: Gemeenten willen ‘energieverspillers’ sancties opleggen

Continue with reading

Share

Downtime in 2009…

Net als in 2008 zijn er weer diverse datacenters onderuit gegaan in 2009.

Pingdom.com en ISPam.nl publiceerden overzichten van downtime in verschillende datacenters in 2008. ( En toen deed hij het even niet…)

Zo aan het eind van het jaar 2009, is het weer tijd voor een overzichtje. In de lijst zijn enkel de incidenten vermeld die een fysieke datacenter oorzaak hadden en geen ICT-Infrastructuur/applicatie oorzaak.

DatacenterKnowledge heeft een top 10 van uitval (incl ICT fouten);

It’s hard to say whether data center outages were more frequent in 2009 than in the past. But they were certainly more visible, as round-the-clock consumption of blogs and social networks made downtime harder to hide, and Twitter amplified customer complaints.

Een overzicht:

Februari.

Uitval koeling; uitval Nokia service 

April.

Fiber doorgeknipt;  Silicon Valley zonder verbindingen – San Francisco USA

Continue with reading

Share

Datacenter innovatie van Google & Facebook

Google, Microsoft, Facebook en o.a. eBay ontpoppen zich tot de ‘Formule 1’ van de datacenter ontwikkeling en innovatie de laatste paar jaren. Vanwege de schaal grote van hun ICT infrastructuur loont het om goed naar energie efficiëntie te kijken. Omdat deze bedrijven diverse eigen datacentra bouwen en beheren kunnen ze ook met nieuwe technologie en oplossingen experimenteren. Zo af en toe lekken deze experimenten ook naar buiten toe. Bij Google vooral als men weer een patent aanvraag gaat doen. Ze hebben inmiddels patent op de datacenter container en nu ook een aanvraag voor een nieuwe koeloplossing.

google-cooling-patent

Facebook volgt Google in de ontwikkeling op server gebied. Ze elimineren de UPS uit de energie keten en plaatsen een batterij op de server zelf. Dit geeft grote efficiëntie voordelen. De eerder genoemde bedrijven kopen op dus danige schaal in, dat het interessant is voor de HP, Dell, IBM en Intel’s van deze wereld om gehoor te geven aan de wens voor een permanente batterij op de server of een server die 40C lucht toevoer aan kan.

facebook-powerdistribution

De schaal grote en oplossingen die in de ‘Formule 1 van het datacenter’ ontwikkeld worden, druppelen daarna door naar Enterprise omgevingen zoals grote banken en overheidsorganisaties en zullen uiteindelijk bij het MKB landen. Net als met de technologie in je gezinsauto. Deze is ooit ontwikkeld in een (niet te betalen) Formule 1 auto en nu beschikbaar in de gezinsauto.

“A lot of the innovation in the field is being driven by companies with thousands of servers who really care about the efficiency of these things,” said Facebook’s Amir Michael, who previously worked on Google’s data center team. “We have capital to be able to afford engineers to solve these problems. It’s not really benefiting the rest of the industry. Smaller companies who might deploy fewer servers can’t go and design their own systems.”

Meer:

Share