JanWiersma.com

Labels, metrieken en hokjes voor ‘groene ICT’

Oke, laten we eerlijk zijn… de meeste mensen zijn gek op labels plakken en dingen in hokjes stoppen. Het houd de zaken overzichtelijk en zorgt er voor dat we dingen met elkaar kunnen vergelijken. Zo ook in de ICT sector en de datacenter industrie.

In de afgelopen maanden werd ik diverse keren geconfronteerd met ‘misbruik’ van metrieken <pue blog> of de creatie van nieuwe metrieken of labels. Soms oneigenlijk gebruik van bestaande methode, maar steeds vaker een poging tot introductie van nieuwe labels die vooral gefocust zijn op ‘groen’ en de gehele IT dienstverlening keten.

Binnen DatacenterPulse (DCP) hebben we de diverse lagen en onderdelen in het datacenter gevat in een praat plaat genaamd de DataCenterPulse Stack. Naast het feit dat deze de opbouw en onderlinge afhankelijkheden laat zien van de lagen, word hier ook gesproken over metrieken of labels.

Het gedeelte van “Input metrics –> Layer metrics per business sector” doelt daar op. Het verwijst naar de verschillende metrieken en labels die op de diverse lagen beschikbaar zijn.

Voorbeelden hier van zijn:

 • PUE, op de Physical&Real Estate laag, welke energie efficiëntie in het facilitaire deel van het datacenter in beeld brengt.
 • WUE, op de Real Estate laag, welke efficiënt water gebruik in beeld brengt.
 • SPECpower, op de Platform laag, welke energie efficiëntie voor servers in beeld brengt.
 • Etc…

Diverse organisaties proberen ook al enige tijd een ‘usefull work’ metriek uit te brengen. Deze moet de overhead in energie gebruik laten zien v.s. de hoeveelheid energie die verbruikt word voor het ‘werk dat er echt toe doet’.

Dit is echter lastig op te lossen aangezien ‘usefull work’ voor het ene bedrijf iets totaal anders kan betekenen dan voor het andere bedrijf. De output van IT kan niet altijd op dezelfde manier gewogen worden.

Het brengt ook het probleem met zich mee van het vangen de de alle lagen in de Stack in 1 label of berekening/metriek. Gezien de complexiteit van al deze lagen en de variabelen (kwalitatief / kwantitatief) is de vraag of dat wel haalbaar is.

Een recente discussie die ik mocht bijwonen ging over een ‘groen label voor cloud computing’. Hier mee zou dan gemakkelijk leveranciers te vergelijken zijn en kunnen bedrijven aantonen dat ze ‘groener’ worden door over te stappen naar cloud computing. Het zou dan een F tot A++ label zijn, zoals met wasmachines en koelkasten op dit moment werkt.

Ik begrijp de hang hier naar best, maar laten we deze wens eens uit elkaar trekken:

 1. We beginnen met de definitie: wat is groen dan ? Vaak zie je dat er eigenlijk energie efficiënt word bedoeld. Echter bij groen moet men alle elementen van verbruik mee nemen. Hier in zit dus ook water gebruik en andere grondstoffen. Ook uitstoot moet eigenlijk mee genomen worden. Van totale CO2 uitstoot tot afval van server systemen.
 2. Hoe weet ik of ik ‘groener’ word ? Dit betekend dat ik in de hele context van de vraag moet weten waar ik nu sta en dat ik dit moet kunnen vergelijken met het ICT ecosysteem van een ander.
 3. Wat is dan de definitie van cloud computing ? Hier zijn al hele boeken en blogs over vol geschreven. Deze afkadering is nog steeds erg flexibel. Laten we voor dit argument eens zeggen dat het Software As A Service is (SAAS). Dan betekend dit dat we de hele DCP Stack in 1 label proberen samen te vatten op het onderwerp ‘groen’. Hier in zouden we dus alle soorten koeling, stroom distributie, server typen, besturingssystemen, applicatie frameworks en talen moeten wegen en in 1 label moeten vangen…

Een label op deze twee grote hypes (groen & cloud) die uit zulke complexe onderdelen bestaat… schreeuwt om misbruik door zijn eigen industrie. Zoals we binnen de datacenter industrie ook met PUE hebben gedaan.

Dit brengt ons bij het punt van creatie, acceptatie en standaardisatie van metrieken en labels. Mijn GreenGrid collega Andre Rouyer gebruikt daar altijd een mooi plaatje voor:

image

Deze begint bij Industry Alliances zoals de Green Grid, ICT~Office, DatacenterPulse, etc.. Dit is vaak de broedplaats voor nieuwe labels en metrieken. Zodra is voldoende markt acceptatie is, worden deze uitgewerkt door Standaardisatie organisaties. Denk hierbij aan NEN, CENELEC en ISO. Deze uitwerking leid tot een meetbaar en auditbare norm op het label of de metriek. Het zorgt voor duidelijke definities en beoordelingscriteria. Hierna worden deze normen opgenomen in (lokale) regelgeving door de diverse Overheden en kan er op gehandhaafd worden. Dit totale proces duur jaren.

Met de PUE hebben we gezien hoe dit proces kan (mis)lopen: bedacht door de GreenGrid en uitgewerkt in 2 a 3 jaar. Op dit moment ligt het op ISO niveau waar het tot een internationale standaard uitgewerkt gaat worden in de komende 2 a 3 jaar. In de tussen tijd heeft echter de overheid de PUE al opgepikt om er op te handhaven. Daarbij is er dus een belangrijke stap overgeslagen.

Het gebruik van metrieken&labels voor regulering vanuit overheid moet daar naast ook niet leiden tot de blokkade van innovatie zoals dat bij de adoptie van ASHRAE 90.1 gebeurde, waarbij het uitgebrachte label elke andere vorm van innovatieve koeling uitsloot. Als dit label vervolgens een wettelijke eis word door overheid adoptie, dan streeft deze in feiten zijn eigen doel voorbij.  

Men moet dus goed nadenken over de consequenties van de introductie van metrieken en labels:

 1. Is het wel haalbaar; probeer ik niet een te complex systeem te vangen ?
 2. Zijn de definities van de onderdelen die ik probeer te vangen wel helder ?
 3. Welke manipulatie laat het label toe ? (gaming the system)
 4. Indien er adoptie plaats vind door de overheid; welke effecten zal dit hebben op je sector/industrie ?

Het proces daarna is zo mogelijk nog belangrijker: uitproberen en testen van het label/metriek door de markt –> veel feedback verzamelen en verwerken –> aanscherpen en verder uitwerken. Indien blijkt dat het toch niet zo’n goed idee was, dan ook niet bang zijn om weer afscheid te nemen van het idee. Pas als het label goed gerijpt en uitwerkt is, dan is het klaar voor de stap naar standaardisatie.

De roep om een label is makkelijk gedaan, maar zoals de Amerikanen zeggen ‘Be Careful What You Wish For’.

Share

GreenGrid bijeenkomst A’dam.. meer afkortingen..

Afgelopen week was er in Amsterdam de jaarlijkse EMEA Green Grid Tech Forum. Tijdens deze bijeenkomst worden nieuwe ontwikkelingen gedeeld met leden en niet-leden (in de ochtend).green-grid

De afgelopen jaren is de Green Grid vooral bezig geweest met het neerzetten van PUE en de ontwikkelingen daar rond om. Hier is men redelijk succesvol in geweest en dat smaakt naar meer. Voor de komende jaren gaat de focus op enkele andere zaken liggen;

Communicatie rond de voordelen van ICT, waarbij deze ingezet kan worden om de milieubelasting van een organisatie te verlagen. Dit is de ‘IT-for-Green’ benadering, waarbij bijvoorbeeld video conferencing het aantal kilometers per auto en vliegtuig verlaagt en derhalve bij draagt aan een lagere CO2 uitstoot.

Men is ook van plan om tenminste 2 nieuwe eenheden te introduceren; Carbon Usage Effectiveness (CUE) en de Water Usage Effectiveness (WUE), zoals ook aangekondigd in recent persbericht:

The new metrics, called Carbon Usage Effectiveness (CUE) and the upcoming Water Usage Effectiveness (WUE), are joining The Green Grid’s widely-used Power Usage Effectiveness (PUE) metric. All are designed to help IT, facilities, and sustainability organizations across the globe optimize their data centers.

Hierbij is het goed om te zien dat men water verbruik als een belangrijke factor gaat zien rond duurzame datacentra. Het nadeel is wel dat er weer mee afkortingen en maateenheden worden geïntroduceerd.

Tijdens de bijeenkomst werd er echter ook nog een ander balletje opgegooid: Het mag duidelijk zijn dat duurzaamheid verder gaat dan de energie efficiëntie waar Green Grid zich tot nu toe op heeft gericht. Uiteindelijk is de totale duurzaamheid, maar ook CO2 uitstoot, iets van de gehele keten van de IT omgeving.

Om de efficiëntie daar van beter in beeld te brengen, kwam men met het idee voor een Data Center Maturity Model. Dit model werd bedacht door Harkeeret (Harqs) Singh, die in het bestuur van de Green Grid zit. Dit idee lijkt nu geadopteerd te worden door Green Grid.

Maturity_Model_05082010

Het model kent op dit moment 5 niveaus van volwassenheid en diverse categorieën die getoetst kunnen worden. In de komende tijd word het model verder door ontwikkeld op basis van feedback van de Green Grid leden.

— update 9 dec 2010 —
De presentaties van de bijeenkomst zijn beschikbaar:

The Green Grid Overview
EMEA Activities
Interxion End User Presentation
Microsoft End User Presentation
Harmonizing Global Metrics for Data Centre Energy Efficiency
Data Centre Maturity Model

Share

PUE, wereldwijd ondersteund

Zoals ik eerder melde in Werken aan eenheid rond PUE.., is men bezig om een breed ondersteunde omschrijving van PUE vast te stellen.

Deze is recent uitgebracht:

On January 13, 2010, eight leading organizations that set or use data center energy efficiency metrics, including the 7×24 Exchange, ASHRAE, The Green Grid, Silicon Valley Leadership Group, U.S. Department of Energy’s Save Energy Now and Federal Energy Management Programs, U.S. Environmental Protection Agency’s ENERGY STAR Program, U.S. Green Building Council, and Uptime Institute, met to discuss these metrics for data centers and formed a task force to further define these measurements. This task force, which has met regularly since the initial summit, has prepared the attachedRecommendations for Measuring and Reporting Overall Data Center Efficiency. The goal of this document is to recommend a consistent and repeatable measurement strategy that allows data center operators to monitor and improve the energy efficiency of their facilities. A consistent measurement approach will facilitate communication of Power Usage Effectiveness (PUE), the recommended energy efficiency metric from the agreed upon guiding principles, among data center owners and operators. More information about the guiding principles from the January meeting can be found here.

The attached document addresses how to measure PUE in dedicated data centers. The task force will continue to meet to develop recommendations for how to measure PUE for data centers in larger mixed-use facilities.

We hope that these recommendations help you understand how to measure and publish overall data center infrastructure energy efficiency, and we welcome any questions by e-mail to ENERGYSTARdatacenters@icfi.com.

Data Center Metrics Task Force Recommendations 7-15-2010

Dit document geeft een mooie basis voor het werk van NEN en CENELEC voor de respectievelijk Nederlandse en Europese datacenter standaarden.

Mijn dank aan DatacenterPulse collega Tim Crawford, voor zijn inzet en werk op dit vlak!

Share

BICSI-002 uitgebracht

Zoals eerder vermeld is BISCI bezig met de “Data Center Design and Implementation Best Practices”. Deze is nu officieel uitgebracht.

With the push for greater capacity, increased efficiency and higher levels of utilization, data centers have become
more complex to design and bring on-line. Due to this, today’s data center designer is often required to have knowledge in mechanical, electrical and telecommunications systems—areas not typically found in the same reference manuals or standards.

BICSI 002 addresses this need. Written to complement existing standards, within its pages are requirements,
recommendations and additional information that should be considered when planning and building a data center,
such as site selection, layout, thermal systems and security.

http://www.bicsi.org/uploadedFiles/News062110_Standard.pdf

Share

Werken aan eenheid rond PUE…

Op 13 januari 2010 kwam onder leiding van de US Department Of Energy (DOE) een bont gezelschap bij elkaar:

 • 7×24 Exchange
 • ASHRAE
 • The Green Grid:
 • Silicon Valley Leadership Group
 • U.S. Department of Energy Save Energy Now Program
 • U.S. Environmental Protection Agency’s ENERGY STAR Program
 • U.S. Green Building Council
 • Uptime Institute

Doel was consensus te vinden rond het meten van energie efficiëntie. Naar aanleiding van deze bijeenkomst werd een overeenkomst gesloten om op dit gebied samen te werken en te komen tot een standaard.

In navolging van deze overeenkomst werd in april aangekondigd dat diverse overheids en standaarden organisaties ook aangehaakt zijn en gezamenlijk werken aan de wereldwijde normering van PUE:

Parties to the agreement include segments of the U.S. Department of Energy, as well as the U.S. Environmental Protection Agency’s (EPA’s) Energy Star program, Japan’s Ministry of Economy, the European Union Code of Conduct, and various industry groups, such as the before-mentioned Green Grid and the Green IT Promotion Council of Japan. The agreement specifies power usage effectiveness (PUE) as the industry standard for energy efficiency measurement.

Zie ook: The Green Grid in een persbericht hier over.

Hier mee heeft deze samenwerking de potentie om een wereldwijde standaard voor PUE neer te zetten.

De vraag is; wat gaat Nederland doen ? Gaat bijvoorbeeld ICT~Office (samen met TNO) door met de ontwikkeling van de Nederlandse EUE ? Of zoeken we aansluiting bij de internationale initiatieven.

DatacenterPulse is aangesloten bij het internationale initiatief, via de samenwerkingsovereenkomst met The Green Grid en de samenwerking met Silicon Valley Leadership Group.

Meer over de samenwerking aan een energie efficiëntie norm:

DatacenterJournal.

Persbericht van EnergyStar.gov

Share

De BICSI-002 standaard.. of.. handboek…

Zoals eerder aangegeven werkt BICSI aan een datacenter standaard. Deze heeft de naam BICSI-002 mee gekregen en word verwacht in 2010. Nu de laatste hand word gelegd aan het document van 400+ pagina’s, word er ook meer bekend over de inhoud.

Het document krijgt de naam “Data Center Design and Implementation Best Practices” mee. Hier mee is het ook duidelijk dat het meer om een ‘best practices’ handboek gaat, dan om een standaard.

Het document is gebaseerd op Amerikaanse normen, maar zou internationaal bruikbaar moeten zijn. Zoals met veel documenten van standaarden organisaties, beschrijft het redelijk traditionele techniek.

BICSI heeft een uitgebreid artikel geschreven over de te verwachte inhoud van het document.

BICSI News Magazine

Share