JanWiersma.com

My move to SDL…

It’s the weekend before the holiday season and just like last year I find my self at an US airport making my way home… just in time for Christmas.

Sitting at the airport lobby, listing Christmas songs, I can’t help to reflect on the past year.

A lot has happened and things changed a lot. I have left OCOM (LeaseWeb/EvoSwitch/Dataxenter) after 2 years in September this year. Something that some of my peers in the market didn’t expect, but was long overdue. For too long I couldn’t identify myself with the way the company was run and its strategy. No good or bad here… just a big difference of opinion on vision and execution.

The last 2 months I have been able to talk to lots of different organizations in an effort to see what my next career step should be. I needed some time to recuperate from my little USA adventure with LeaseWeb & EvoSwitch. It was a great project to participate in but all the travel took a big toll on my personal life and me.

I also learned how passion for your work can be killed and what it takes to be sparked again. And how people are motivated by the Why in their jobs.

I had some good conversations with DCP board members Mark and Tim about my frustration in the lack of progress in the datacenter industry. It felt like I have been doing the same datacenter and cloud talks for the last 3 years, and things still didn’t move. I wanted to have the opportunity to really make a difference.

Continue with reading

Share

EE-IAAS – call to join IAAS energy research

seflab

The cloud market is hot. The IAAS market sees a lot of growth and new IAAS providers seem to entering the market on a daily basis. Enterprise IT shops are exploring the usage of public cloud solutions and building their own private cloud environments.

IAAS distributions like OpenStack and CloudStack seem to have thriving communities.

Organizations that are successful in deploying IAAS solutions, either for customers or internal use, see rapid growth in demand for these services.

IAAS services still need IT equipment to run on and datacenters to be housed in.  While there has been a strong focus on making the datacenter facility and IT equipment more energy efficient, not much is know about the energy efficiency of software running these IAAS services.

The Amsterdam University of Applied Science (HvA) lanced an energy consumption lab focused on energy efficient software called SefLab 1,5 years ago.

Several EU Datacenter Pulse (DCP) members donated time and equipment to the research during the launch.

During the start of the SefLab students and researchers got familiar with the research facility and its equipment. They did a webbrowser compare on energy usage. (results on the SefLab website)

Now that the lab is operational, its looking for new area’s of research. One of the focus areas is the development of IAAS distributions like CloudStack, OpenStack, etc.. and their energy efficiency; what are the effects of architecture choices?, is their a difference in energy efficiency between the distributions ?, what power-manager & reporting elements are missing from the distributions ?

The HvA and SefLab are looking for:

  • IAAS distribution users willing to participate in the research. This is possible in several ways ranging from active participation in formulating research questions, managing a subproject, and supervising student projects, to participating in workshops and events of the project.
  • IAAS distribution communities willing to participate in the research. Future development of IAAS energy management components can be tested and validated in the SefLab facilities.
  • Vendors willing to support the effort with knowledge transfer and hardware/software donation.
  • Industry groups willing to support the effort in knowledge transfer network.

The research done by SefLab is really end-user driven, so this is a natural fit with DCP’s strategy.
Details can be obtained by contacting jan.wiersma@datacenterpulse.org

DCP members will be updated on the projects progress using the LinkedIn DCP member group.

See full call for participation here.

Share

Datacenter strategie 101

Eerder gepubliceerd in vakbladen voor Facilitair beheer. Datacenter strategie basics:

 

Informatie Technologie (IT) verandert heel snel en daarmee verandert ook het koppelvlak tussen IT en facilitair: het datacenter. Door de snelle veranderingen in de markt is het de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden om het datacenter (of rekencentrum) mee te kunnen laten bewegen met deze ontwikkelingen. De kijk op datacenters is daardoor veranderd: daar waar het vroeger vaste ruimtes waren die men voor 10 à 15 jaar met een grote kapitaalinvestering bouwde, is hiervoor tegenwoordig een gedegen strategie vereist om flexibel in alle marktontwikkelingen mee te kunnen gaan. Deze datacenterstrategie is inmiddels net zo belangrijk geworden als de IT-strategie die het moet faciliteren.

Een goede datacenterstrategie moet de specifieke eisen en wensen van de organisatie adresseren. Het dient een strategie te zijn waarbij rekening gehouden moet worden met de groeiende complexiteit en de tientallen keuzes die de organisatie gaandeweg verwacht tegen te komen. Strategische planning is daarbij geen poging om risico’s te elimineren of te voorspellen hoe het datacenter er uit zal zien over vijftien jaar. Wel is het een manier om te bepalen welke risico’s de organisatie bereid is te nemen en vast te stellen welke richting past bij de bedrijfsstrategie.

Aan de hand van de drie volgende speerpunten kan men een pragmatische datacenterstrategie opstellen voor iedere organisatie:

  • trends en technologieën beoordelen die passen bij de organisatie;
  • de juiste stakeholders betrekken;
  • een kostenmodel bepalen.

Continue with reading

Share

Presentaties…

In de afgelopen maanden heb ik wat presentaties verzorgt voor diverse congressen.

Aardig was om binnen 1 week voor een groep datacenter beheerders, consultants en leveranciers (echt allemaal de ‘fysieke datacenter’ zijde) en voor een groep CIO’s (echt allemaal IT zijde) te praten.

Met name de gespreken er na gaven aan dat er nog steeds een grote kloof zit tussen deze groepen.

Tijdens beide presentaties heb ik dit ook geadresseerd:

Afstemming

Volgens Jan Wiersma, die in Eindhoven namens Data Center Pulse een ‘keynote’ verzorgde, is het de taak van de datacentermanager om te zorgen voor de noodzakelijke afstemming tussen de twee disciplines. “De datacentermanager moet ervoor zorgen dat de IT-ontwikkelingen ook kunnen worden gehuisvest.” Hij signaleerde daarbij wel een probleem. “De ICT-wereld kent een exponentiële groei, maar hoe zit dat in de facilitaire wereld? Daar zie ik pas de afgelopen twee jaar echt nieuwe dingen.” Ter illustratie toonde de spreker een tegellichter uit de jaren vijftig die er nog niet eens zo heel erg gedateerd uitzag.

“De virtualisatiegolf heeft ervoor gezorgd dat de ontwikkelingen in de IT-wereld in een nog hogere versnelling terecht zijn gekomen”, stelt Wiersma. “Dankzij virtualisatie kun je servers uitschakelen en weer inschakelen na een incident. Dan komt het voor dat je plotseling flink opschaalt en dan moet het fysieke datacenter ook meedoen.” Dat laatste wordt volgens de ‘datacenterevangelist’ van vts Politie Nederland (vtsPN) lastig als de ontwikkelingen in de fysieke wereld achterblijven. Wiersma deed dan ook een oproep voor het publiek. “Leveranciers, kijk over de schutting. Eindgebruikers, blijf vragen.”

Bron: DatacenterWorks.

Mijn presentaties zijn meestal ondersteund door PowerPoint… echter de spreker maakt het verhaal. Wie toch nog een keer de sheets wil bekijken kan terecht voor een selectie op:

http://www.slideshare.net/jmwiersma

Aankomende presentaties en spreekbeurten houd ik bij via Linkedin:

Share