JanWiersma.com

DatacenterPulse Stack – Nederlands

In samenwerking met DatacenterWorks is er een artikel gepubliceerd over de DatacenterPulse Stack.

Het woord ‘datacenter’ kent vele definities, die zelfs binnen organisaties en hun afdelingen niet gelijk zijn. Data Center Pulse (DCP) probeert deze spraakverwarring te tackelen door een datacentermodel te introduceren dat moet zorgen voor een eenduidig beeld van ‘het datacenter’.

Zie de september uitgave van DatacenterWorks (PDF):

Of: het online artikel

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *