JanWiersma.com

Presentaties…

In de afgelopen maanden heb ik wat presentaties verzorgt voor diverse congressen.

Aardig was om binnen 1 week voor een groep datacenter beheerders, consultants en leveranciers (echt allemaal de ‘fysieke datacenter’ zijde) en voor een groep CIO’s (echt allemaal IT zijde) te praten.

Met name de gespreken er na gaven aan dat er nog steeds een grote kloof zit tussen deze groepen.

Tijdens beide presentaties heb ik dit ook geadresseerd:

Afstemming

Volgens Jan Wiersma, die in Eindhoven namens Data Center Pulse een ‘keynote’ verzorgde, is het de taak van de datacentermanager om te zorgen voor de noodzakelijke afstemming tussen de twee disciplines. “De datacentermanager moet ervoor zorgen dat de IT-ontwikkelingen ook kunnen worden gehuisvest.” Hij signaleerde daarbij wel een probleem. “De ICT-wereld kent een exponentiële groei, maar hoe zit dat in de facilitaire wereld? Daar zie ik pas de afgelopen twee jaar echt nieuwe dingen.” Ter illustratie toonde de spreker een tegellichter uit de jaren vijftig die er nog niet eens zo heel erg gedateerd uitzag.

“De virtualisatiegolf heeft ervoor gezorgd dat de ontwikkelingen in de IT-wereld in een nog hogere versnelling terecht zijn gekomen”, stelt Wiersma. “Dankzij virtualisatie kun je servers uitschakelen en weer inschakelen na een incident. Dan komt het voor dat je plotseling flink opschaalt en dan moet het fysieke datacenter ook meedoen.” Dat laatste wordt volgens de ‘datacenterevangelist’ van vts Politie Nederland (vtsPN) lastig als de ontwikkelingen in de fysieke wereld achterblijven. Wiersma deed dan ook een oproep voor het publiek. “Leveranciers, kijk over de schutting. Eindgebruikers, blijf vragen.”

Bron: DatacenterWorks.

Mijn presentaties zijn meestal ondersteund door PowerPoint… echter de spreker maakt het verhaal. Wie toch nog een keer de sheets wil bekijken kan terecht voor een selectie op:

http://www.slideshare.net/jmwiersma

Aankomende presentaties en spreekbeurten houd ik bij via Linkedin:

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *