JanWiersma.com

EUE voor Nederland ?!?

In de laatste editie van DatacenterWorks stond een artikel over een ‘Nederlandse EUE’;

In de nabije toekomst zullen datacenters door de overheid worden ‘afgerekend’ op hun energie-efficiëntie. In de MJA-afspraken is vastgelegd dat bedrijven gezamenlijk jaarlijks een efficiëntieverbetering realiseren van minimaal 2 %. Daarvoor heeft men een instrument nodig, dat de energie-efficiënte (jaar over jaar) vaststelt: de Energy Usage Effectiveness (EUE). ICT~Office en TNO spannen zich nu in voor een uniforme berekening van de EUE.

Het artikel gaat eerst in op de positie en berekening van EUE en daarna de onmogelijkheid om huidige PUE/EUE/DCiE en afgeleiden in te zetten voor overheids regulatie.

In afgelopen blogs trok ik de zelfde conclusie al:

Ook de Green Grid en andere zijn zich bewust van de hiaten in de PUE-achtige berekeningen.

Tijdens de laatste Green Grid bijeenkomst zijn wat scherpe randjes rond PUE afgevijld. (Zie: De Green Grid… is goed bezig)

Ik ben blij dat het tot Senternovem is door gedrongen dat je PUE/EUE/etc.. niet zo maar kunt gebruiken voor het afdwingen van efficiëntie in de organisatie. Er schuilt zelfs een gevaar in: als je deelsysteem optimalisatie toepast, zegt dit niets over de efficiëntie van de gehele keten. Word mijn totale bedrijf energie efficiënter als ik de PUE van mijn fysieke datacenter op krik ?… niet noodzakelijkerwijs…

Dat is de reden voor Green Grid om aan de ‘useful work metrics’ te werken.

The creation of a measure for data center productivity – also broadly known as “useful work” – is generating interest from both vendors and data center operators. Productivity is seen as a more complete measure of data center efficiency than PUE, which measures the power overhead between the utility feed and IT equipment, but doesn’t capture efficiency gains inside the data center in servers and storage. Bron: DatacenterKnowledge.

Pas als je de keten bekijkt, kun je bepalen of je echt efficiënter bent geworden.

Het ontbreken van een goede methode voor het vergelijken van datacenters en reguleren hier van is een internationaal probleem.

De U.S. Environmental Protection Agency worstelt ook met deze uitdaging in het creëren van hun ‘Energy Star rating for data centers’.

EPA’s Power Usage Effectiveness. The EPA Energy Star program will focus measurements on energy rather than power. The new Energy Star certification will be a rating for data centers and will be based on Energy Usage Effectiveness (EUE). A data center’s EUE, normalized for a variety of the facility’s characteristics will calculate the 1-100 rating for that facility. Data centers in the top 25 percentile will qualify for Energy Star certification. EUE is calculated by dividing the total source energy by total UPS energy. Some factors will not be a part of the calculation, such as heating and cooling degree days, data center type (traditional, hosting, Internet, etc) and UPS utilization. The EPA plans to launch the new rating system in April of 2010. Bron: DatacenterKnowledge & Datacenter Dynamics

Het Datacenterworks artikel gaat verder met de ontwikkeling van een Nederlandse EUE

ICT~Office start daarom met TNO en de datacenters een traject om de internationale standaard voor EUE van The Green Grid te vertalen naar de Nederlandse situatie. Door (internationale) overeenstemming over de wijze waarop er wordt gemeten, wordt een goede basis gelegd voor een eenduidige index. In het voorjaar van 2010 zal dit leiden tot een voorstel om op een bepaalde manier de EUE van datacenters te berekenen.

Mooi! Dat zijn dus al tenminste 2 overheids organisaties (US EPA en SenterNovem) die op eigen houtje EUE gaan uitwerken. Ik mag toch hopen dat dit gezamenlijk gebeurd zodat ik als datacenter eindgebruiker dadelijk niet met nog meer variatie aan meetwaarde zit opgescheept. Ik heb nu al PUE (Green Grid), DCiE (DC Code of Conduct) en enkele andere variaties. Daarbij komt dadelijk de EUE… en mogelijk nog een Nederlandse versie van EUE.

Gelukkig kwam ik mensen van ICT~Office tegen op het congres De week van de Koude. Zij zijn zich ook bewust van het feit dat Nederland niet heel bijzonder is ten opzichte van de rest van de wereld op datacenter gebied. Ze proberen echter invulling te geven aan het gat rond datacenter certificatie. Hier voor zijn gedetailleerde afspraken nodig over de manier van meten en rapporteren.

ASHRAE en GreenGrid zijn gezamenlijk ook al een tijdje bezig met dit onderwerp. Hier voor is inmiddels een concept document van een 300(!) pagina’s. Makkelijk is het dus zeker niet.

De vriendelijke, doch dringende, beroep op Senternovem (en partners): werk samen met EPA en andere voor 1 norm. De datacenter eigenaren zien door de bomen het bos al niet meer.. en zeker mijn internationale collega’s die geconfronteerd worden met in elk land andere wet en regelgeving.

Als we dadelijk de EUE hebben… dan zegt dit iets (volgens de huidige definities) over de efficiëntie van mijn datacenter… ja, alleen het fysieke deel van het datacenter. Dat brengt me weer terug bij de keten en de eerder besproken Datacenter Pulse Stack (kolom geheel rechts..)

091002dcstack2_01[1]

Als we alle schakels in de keten optellen, komen we op de totale CO2 output. Hierbij is de input ook van belang; welke soort energie word er geleverd. Als dit 100% ‘groene stroom’ is, telt dat anders dan stroom uit een kolen centrale.

In de complexe keten die alleen al binnen het datacenter zelf bestaat en de innovatie die daar op dit moment plaats vind, is het de vraag of we ooit wel een goede datacenter
norm gaan krijgen waarbij de overheid datacenters kan vergelijken met elkaar. Dit gaat alleen werken als we de details los laten.

Word vervolgt….

Share

Tags

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *