JanWiersma.com

Uptime naar 451Group.. einde van een tijdperk?

Afgelopen week werd bekend gemaakt de de 451 Group (een ICT markt analisten club) het Uptime Institute heeft gekocht.

Het Uptime Institute is bekend van het TIER datacenter model, Uptime congressen en diverse whitepapers. Uptime’s Ken Brill is een bekende in het sprekers circuit voor datacenter congressen.

451 Group is ook al eigenaar van de TIER1Research organisatie.

Analisten organisaties hebben het lastig op dit moment;

It has been a tough year for publications, analyst groups and associations that cater to the data center community. Advertising has been down, analyst report purchases have slipped, attendance at trade show events are padded with free passes and the culprit has been the recent economic slip which has reduced IT department’s budgets on such items.

Analisten organisaties halen hun geld uit de verkoop van de vergaarde en geanalyseerde kennis en data. De onafhankelijkheid waarmee dit gebeurd is al langer onderwerp van discussie.

(IT) Analist Gartner ligt onder vuur over zijn onafhankelijkheid:

Industry analyst firm, Gartner, is the target of a lawsuit from software vendor, ZL Technologies, challenging the “legitimacy” of Gartner’s Magic Quadrant rating system. The suit has brought forth an array of divergent opinions. (ZDnet)

Dergelijke organisaties zijn afhankelijk van de kennis en input van hun leden, die meestal dik betalen voor de analyse van deze gezamenlijke kennis.

Snelle ontwikkeling

Geen enkele markt ontwikkelt zich zo snel als de ICT markt. Dagelijks komen er nieuwe technologieën en oplossingen bij en op het moment dat je met een nieuwe PC de winkel uitloopt, is deze al weer verouderd. Door deze snelheid verkeren veel directieleden in een ‘door de bomen het bos niet meer zien’ fase. Analisten zijn dan nodig om de markt trends te analyseren en met onafhankelijke adviezen te komen. Binnen veel organisaties varen directieleden blind op de adviezen van giganten als Gartner. Deze kunnen daar mee dus een belangrijke sturing geven aan de ICT markt. En dat weten IT leveranciers maar al te goed… 😐

De onvrede over de schijnbare onafhankelijkheid van belangen organisaties als Uptime en AFCOM is de hoofd reden geweest om met Datacenter Pulse te starten. Eindgebruikers zoeken onafhankelijke informatie en praktijk kennis, om dagelijkse beslissingen te onderbouwen. Zolang ik deel uitmaak van deze non-profit organisatie zal ik blijven waken voor deze onafhankelijkheid.

Nieuw tijdperk ?

Toen ik voor het eerst bezig ging met de fysieke datacenter omgeving, was het TIER whitepaper van Uptime zo’n beetje het eerste whitepaper dat ik gelezen heb. Dat was toen een eye-opener. Hierna volgde vele andere whitepapers, maar het TIER model bleef lang een leidraad voor mij en vele andere.

Nadat ICT-ers een behoorlijke puinhoop gemaakt hadden van het datacenter; te veel stroom, te hoge OPEX en CAPEX kosten, hotspots, geen capaciteit meer. Kwam het datacenter in beeld bij de directie en de ICT verantwoordelijke (CIO).

CIO’s praten en klagen tegen ICT leveranciers en analisten. Ze klagen niet tot nauwelijks tegen hun facilitaire collega of traditionele datacenter (bouw) leverancier.

Als er maar genoeg geklaagd word, zien leveranciers dat er een probleem is, waar een oplossing voor geboden moet worden. Dit creëert mogelijk een nieuwe markt en nieuwe inkomsten. Simpel vraag en aanbod dus…

In de afgelopen 2 a 3 jaar hebben we gezien dat steeds meer, van origine, ICT leveranciers de fysieke datacenter markt zijn ingestapt;

De ICT leveranciers zien een probleem, zien markt, en springen er in.

ICT is traditioneel een sector met het grootste R&D budget ;

ICT is the most important of the five sectors that dominate business-sector R&D. In 2005, the OECD 21 ICT goods and services sector spent about two and a half times as much on R&D (US$130 billion) as the automotive sector and more than triple the pharmaceutical sector

Het is goed voor te stellen dat een traditionele (datacenter) airco leverancier dit is bedreigend ervaart. Deze grote ICT jongens komen met hun gigantische innovatie budgeten, afdelingen en patenthoudede ingenieurs in eens op jouw markt.

Verandering = eng

Bij verander processen treden over het algemeen twee reacties op: zij die bedreiging zien en zij die kansen zien. Het is aardig om te zien dat de bedrijven die in de weerstand zitten hierbij allemaal de 5 fases van ‘rouw’ aan het doorlopen zijn:

Bij het ‘managen’ van veranderingen kan aansluiting worden gezocht bij het individuele veranderingsproces dat mensen doormaken (enigszins vergelijkbaar met een rouwproces*).

Weerstand

* De fasen van een rouwproces zijn volgens de bekende en in 2004 overleden psychiater Elisabeth Kübler-Ross: ontkenning, woede, marchanderen, depressie en aanvaarding.

Zie: 2reflect.nl & jongebazen.nl

Dit is ook duidelijk te zien in de markt: er zijn bedrijven die vooral roepen dat het traditioneel allemaal het beste is en al het nieuwe per definitie ‘slecht’ is, en er zijn bedrijven die deze innovatie golf volop pakken.

De overname van Uptime Institute door een ICT analist, is slechts een onderdeel van deze geweldige innovatie golf en markt verandering die op dit moment gaande is in de fysieke datacenter markt. Innovatie die hard nodig is om de huisvesting ICT te kunnen blijven ondersteunen.

Meer over de 451 Group aankoop:

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *